manonwaterreus

teamcoach

Conflictcoaching

Doelstelling: orde en zakelijkheid terugbrengen.

Resultaat: een verbeterd werkklimaat door een coachende aanpak. Het traject wordt vormgegeven langs thema's en vragen die leven op de afdeling. Synchroon aan het conflictcoachtraject loopt een ontwikkeltraject voor de manager, zodat deze meester wordt op het gebied van conflictbegeleiding.

Door de bestaande productiviteit en externe communicatie kan een dysfunctionele afdeling zich afschermen tegen interventies, maar voor een constructieve aanpak is conflictcoaching nodig.

Een conflictcoaching ligt in het verlengde van teamcoaching. De situatie is echter geëscaleerd, er zijn scheurtjes in de communicatie of in sommige gevallen gapende gaten. Mensen vallen terug in apathie of tonen een toenemende agressieve toon naar elkaar. Een scherpe interventie is noodzakelijk om het team niet op de klippen te laten lopen.

Werkwijze: het team ontdekt welke rollen de medewerkers spelen in het team, die de onderlinge communicatie bepaalt. Daarnaast krijgen ze inzicht in hoe deze rollen elkaar aanvullen maar ook tegenwerken. Met rollenspelen worden de verschillende rollen concreet gemaakt en nieuwe communicatievaardigheden geoefend. Het team leert een plan opzetten om in crisissituaties de werkbaarheid te bewaken

 

Voor prijzen kunt u een offerte aanvragen, voor afname van meerdere producten geldt een korting.