manonwaterreus

teamcoach

Diensten

Teamdiagnose
De teamdiagnose geeft in het kort rapport over de communicatiepatronen die op de afdeling aanwezig zijn en in hoeverre deze zich verhouden tot de organisatie.

Resultaat: managers weten welke interventies zij moeten doen met de huidige samenstelling van het onderzochte team of afdeling.

Teamcoaching
Aan de hand van een coaching op teamthema's en vragen die leven op een afdeling worden communicatiepatronen en samenwerking onder de loep genomen, waardoor het team slagvaardig leert reageren onder hoge werkdruk. 

Resultaat: een nieuw werkklimaat door een coachende aanpak. Synchroon aan het teamcoachtraject loopt een ontwikkeltraject voor de manager.

Conflictcoaching
Uw team leert zelf oplossingen genereren voor ontstane conflicten.