manonwaterreus

teamcoach

Teamdiagnose

Doelstelling: teammogelijkheden in kaart brengen.

Resultaat: managers weten welke interventies zij moeten doen met de huidige samenstelling van het onderzochte team of afdeling.

Een afdeling medewerkers bestaat uit verschillende types persoonlijkheden, die zich uiten in een teamrol die deze mensen vervullen binnen de groep. De communicatie tussen medewerkers gebeurt vaak in vaste patronen die de ander in die rol bevestigt. De teamdiagnose krijgt deze communicatiepatronen boven water.

Belbin heeft verschillende teamrollen beschreven die veel gebruikt worden in de adviespraktijk. Vanuit het perspectief dat een organisatie vaak veranderd, waardoor verantwoordelijkheden en rollen ook verschuiven, zijn deze teamrollen praktisch om mee te werken. Na de teamdiagnose worden bepaalde teamthema's doorgewerkt in een teamcoaching door middel van rollenspel.

Werkwijze: de teamdiagnose start met een individueel interview met elke medewerker. Hier wordt genoteerd hoe de medewerker zich verhoudt tot de organisatiestructuur. In het rapport is dit teruggebracht tot een handzaam diagram.

Observatie door twee coaches en zelfrapportage door de medewerkers stelt hun teamrol vast en brengt zo uw team in kaart. Bestaat deze uit meerdere voorzitters of zitten er naar verhouding veel onderzoekers tussen en weinig bedrijfsmannen? De functionaliteit van het team kan beïnvloed worden door een disbalans in samenstelling. Ook wordt duidelijk dat sommige aangenomen rollen niet overeenkomen met de taakstelling. Een rapport geeft in diagram weer hoe de types met elkaar communiceren.

Uit observatie van een teamoverleg blijkt hoe de communicatie verloopt tussen de verschillende teamleden. Er wordt gescoord langs een formulier met verschillende succesfactoren van teams.

Na de teamdiagnose kan een teamcoachingstraject worden ingezet met spel en trainingsonderdelen waar deze rollen en communicatiepatronen worden onderzocht en uitvergroot om elkaar te spiegelen hoe een collega in zijn ‘rol’ overkomt.

 

Voor prijzen kunt u een offerte aanvragen, voor afname van meerdere producten geldt een korting.